Přednášky z moderní fyziky

Z LOGwiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Na MFF UK se již mnoho let pořádají v rámci popularizace vědy přednášky pro širokou veřejnost. Čtvrteční Přednášky z moderní fyziky připravované pro středoškoláky doc. Podolským z Ústavu teoretické fyziky patří k těm nejzajímavějším.

Program přednášek najdete dále či v aktuálním znění vždy na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/. Klub LOGICI není bohužel momentálně organizačně schopen zajistit dozor pro celou cestu z Tábora a zpět. vzheldem k určení akce pro středoškoláky o tom ani neuvažujeme. Nicméně doprovod z přednášky na na nádraží by mohl být zajištěn.

Zájemci o návštěvu přednášky se mohou domlouvat zde na LOGwiki či hlásit e-mailem na adrese veda@logici.net v dostatečném předstihu (do konce týdne přednášce předcházejícího).

2009 – Inspirativní slepé uličky vývoje fyziky

Zájemci nechť se připíší zde!

Program (převzato z webu MFF):

8. 10. Éter a speciální teorie relativity

(doc. J. Langer)

Již v řecké filozofii se objevila představa éteru, nevažitelné a smyslům nedostupné substance. Koncept přejala i přírodověda: éter měl zaplňovat prostor mezi tělesy a vysvětlovat řadu především optických jevů. Vysvětlíme, proč z hlediska Einsteinovy relativity ztratil éter své opodstatnění.

22. 10. Stacionární vesmír versus velký třesk

(doc. J. Podolský)

Standardním kosmologickým modelem je dnes teorie velkého třesku, žhavého zrození expandujícího vesmíru před 13,7 miliardami let. Ještě v roce 1960 však myšlenka velkého třesku musela soupeřit s modelem stacionárního vesmíru, podle něhož se svět sice rozpíná, ale přesto je věčný.

5. 11. Začala cesta k atomům u alchymistů?

(prof. V. Karpenko)

Nedávné studium původních alchymických textů naznačilo, že již ve vrcholném evropském středověku se v souvislosti s teoriemi složení hmoty objevily primitivní korpuskulární představy. Ty žily po celou dobu existence alchymie, byly dokonce tématem sporů, a zdokonalené je přebírala vznikající chemie. Musela však vyvrátit klasickou koncepci alchymistů, aby mohla sama nastoupit.

19. 11. Perpetuum mobile a zákony termodynamiky

(dr. O. Bílek)

Sestrojit perpetuum mobile, hypotetický stroj, který by pro svůj chod nepotřeboval žádný vnější zdroj energie anebo by ji čerpal pouze z tepla a s plnou účinností přeměňoval tepelnou energii na práci, je dávný sen mnoha fantastů. Jeho existence je ovšem v rozporu s fyzikálními zákony, konkrétně s prvním nebo druhým zákonem termodynamiky.

3. 12. Vypouštění kvantového džina

(doc. P. Cejnar)

Když Planck a Einstein začátkem 20. století ukázali, že světlo se skládá z kvant energie, fotonů, netušili, že začlenění tohoto poznatku do stavby tehdejší fyziky povede k její naprosté rekonstrukci. Kvantová teorie mikrosvěta se rodila dlouho a některá její tvrzení byla experimentálně ověřena až nedávno. Ale i domněnky, které byly časem vyvráceny, ovlivnily naše představy o mikrosvětě ...

Stránka byla naposledy editována 5. 10. 2009 v 10:02. Stránka byla zobrazena 6 273krát.